ArkaBarka Ušće b.b., Beograd
+38163226143 +381644341065
vegayc@gmail.com

WATER ADVENTURE GAMES 4 FAMILIES

WATER ADVENTURE GAMES 4 FAMILIES

Projekat “Zabavne porodične aktivnosti na vodi” WATER ADVENTURE GAMES FOR FAMILIES predložen od strane Udruženja Consult Group (Vidin, Bugarska), realizovan u saradnji sa organizacijama, Veslački klub – Bononia iz Bugarske, Udruženjem Calafat – Duiven iz Rumunije i Centrom za mlade Vega iz Srbije, predstavlja jedinstveni model koji povezuje sportska udruženja sa porodicama.
Cilj projekta bio je podsticanje porodica da se bave fizičkom aktivnošću nudeći im mogućnost da se uključe u zanimljive i privlačne sportske aktivnosti, odnosno avanturistička takmičenja na vodi.
Suočeni sa problemima vezanim za pronalaženje dovoljno vremena za vežbanje i pravilnu ishranu, za praktikovanje osnovnih zdravih navika poput šetnje, bavljenja sportom, savesnog i svesnog izbora hrane i drugih, grupa roditelja je rado prihvatila inicijativu i aktivno se uključila u realizaciju planiranih projektnih aktivnosti.

Zahvaljujući mnogobrojnim istraživanjima koja pokazuju da porodični sport smanjuje rizik od štetnih zavisnosti poput alkohola i droge kod dece, agresije i drugih negativnih uticaja na njihov razvoj, roditelji su bili izuzetno motivisani za učestvovanje u ovom projektu, sem toga i za nastavak organizovanja sličnih porodičnih aktivnosti.

Sa tim ciljem je formirana neformalna radna grupa roditelja koji su posebno motivisani, žele i mogu da posvete deo svog slobodnog vremena za nastavak planiranja i organizovanja sličnih aktivnosti, sa posebnim akcentom na kolektivnom, porodičnom učešću u budućim aktivnostima, koje bi kao rezultat imale izgradnju dobrih navika u ranom detinjstvu, značajan uticaj na jačanje zdravlja, ubrzavanje razvoja mišićno-koštanog sistema, veštine koordinacije kod dece, jačanje i poboljšanje porodičnih odnosa i osnaživanje porodice.

Svrha grupe:

 1. Nastavak uspešne saradnje: Očuvanje i jačanje pozitivnih rezultata i iskustava koje smo postigli tokom projekta.
 2. Unapređenje iskustva članova: Kontinuirana podrška i unapređenje iskustva naših članova u porodičnim sportovima na vodi.
 3. Razvoj novih inicijativa: Razmatranje i planiranje novih inicijativa koje bi mogle doprineti organizovanju i realizaciji sličnih aktivnosti.

Članovi i struktura tima:

 1. Koordinator tima: Vasiliki Akritidou
 2. Članovi tima: Jug Vujašinović, Mladen Grbić, Miodrag Zrnić

Aktivnosti grupe:

 1. Redovni sastanci, kako bismo nastavili sa razmenom iskustava i podrškom porodičnim aktivnostima.
 2. Planiranje novih projekata ili aktivnosti za bolje iskustvo učesnika u porodičnim sportovima na vodi.
 3. Organizacija događaja i podrška na budućim projektima vezanim za zajedničke aktivnosti na vodi.
 4. Komunikacija putem e-pošte i društvenih mreža.

  The project “Fun Family Water Activities” WATER ADVENTURE GAMES FOR FAMILIES, proposed by the Consult Group Association in Vidin, Bulgaria, and implemented in collaboration with organizations such as the Rowing Club – Bononia from Bulgaria, the Calafat – Duiven Association from Romania, and the Youth Center Vega from Serbia, represents a unique model that connects sports associations with families.

  The project’s aim was to encourage families to engage in physical activity by offering them the opportunity to participate in exciting and attractive water sports activities, including adventurous competitions on the water.

  Faced with challenges related to finding enough time for exercise and proper nutrition, and promoting essential healthy habits such as walking, participating in sports, making conscientious and mindful food choices, a group of parents enthusiastically embraced the initiative and actively engaged in the implementation of planned project activities.

  Thanks to numerous studies showing that family sports reduce the risk of harmful addictions such as alcohol and drug use in children, aggression, and other negative influences on their development, parents were highly motivated to participate in this project and continue organizing similar family activities.

  With this goal in mind, an informal working group of parents, who are particularly motivated and willing to devote some of their free time to planning and organizing similar activities, was formed. The focus was on collective family participation in future activities, which would result in the development of healthy habits in early childhood, a significant impact on improving health, accelerating the development of the musculoskeletal system and coordination skills in children, strengthening and improving family relationships, and empowering the family.

  The group’s purpose:

  1. Continuing successful collaboration: Maintaining and strengthening the positive results and experiences we achieved during the project.
  2. Enhancing the members’ experience: Providing ongoing support and enhancing the experience of our members in family water sports.
  3. Developing new initiatives: Considering and planning new initiatives that could contribute to the organization and implementation of similar activities.

  Members and team structure:

  1. Team Coordinator: Vasiliki Akritidou
  2. Team Members: Jug Vujašinović, Mladen Grbić, Miodrag Zrnić

  Group Activities:

  1. Regular meetings to continue exchanging experiences and supporting family activities.
  2. Planning new projects or activities to enhance the participants’ experience in family water sports.
  3. Organizing events and supporting future projects related to joint water activities.
  4. Communication through email and social networks.