ArkaBarka Ušće b.b., Beograd
+38163226143 +381644341065
vegayc@gmail.com

VREDNOSTI

deca, mladi, obrazovanje

VIZIJA

Proaktivni, motivisani i kritički nastrojeni mladi svesni svog okruženja i hrabri da podstaknu promene koje smatraju da treba da se dese u svrhu poboljšanja kvaliteta života jedne zajednice.

MISIJA

Udruženje Vega O.C. je posvećeno izgradnji kvalitetnog okruženja za rast i razvoj dece i mladih. Kroz kreativno stvaralaštvo, kulturu, nove tehnologije, aktivizam, samoorganizovanje i neformalno obrazovanje želimo da podstaknemo samoodrživost akcija mladih ljudi.

CILJEVI

• Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta vaspitanja i obrazovanja u Srbiji primerenog potrebama savremenog društva sarađujući kroz različite aktivnosti sa vaspitačima, nastavnicima, roditeljima i stručnjacima različitih profila.

• Razvoj neformalnih edukativnih programa koji razvijaju veštine potrebne u 21. veku i unapređuju kreativnost, medijsku i ICT pismenost, podstiču razvoj uradi sam kulture, kritičko mišljenje, solidarnost, saradnju, toleranciju, rodnu ravnopravnost, prihvatanje različitosti, negovanje nenasilnih načina komunikacije, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, zaštitu životne sredine, održivi razvoj, zdrave stilove života, prava i socijalnu zaštitu dece i mladih.

• Razvoj i podsticanje kvaliteta omladinskog rada kroz neformalne edukativne programe za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju preko kojih mladi stiču praktična znanja, veštine i kompetencije koje pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih

• Razvoj programa koji podstiču adekvatno prepoznavanje i uključivanje mladih u riziku od socijalne isključenosti u ekonomske, društvene i kulturne tokove.

• Podsticanje inovativnosti, socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja.

• Unapređenje uslova za mobilnost i volonterizam među mladima i za mlade,interkulturalne komunikacije kroz stvaranje mreža, ostvarivanje bliske saradnje i razmenu sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.